Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Köszöntő

Jászberényi Campus Tudástechnológiai Intézet

Intézetünk munkatársai a Jászberényi Campuson folyó csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító, szociális munka alapszakok hallgatóit oktatják.

Az Anyanyelvi és Művészeti Nevelési Tanszék oktatói a beszédművelés, az anyanyelv és irodalom, a képzőművészetek és a vizuális kultúra, továbbá az ének zene, valamint az ezekhez kapcsolódó tantárgy-pedagógiai ismeretek elsajátításában segítik hallgatóinkat.

Az Információs és Kommunikációs Tanszék gondoskodik az összes hallgató idegen nyelvi képzéséről, a tanító szakos hallgatók idegen nyelvi és irodalmi választott műveltségi területi (VMT) képzéséről, az informatika (számítástechnika), valamint az informatikus könyvtáros hallgatók szakmai tárgyainak oktatásáról.

Az intézet fő célja, hogy az Eszterházy Károly Egyetem céljait a Jászberényi Campus hagyományaira épülő, gyakorlatorientált, színvonalas oktatással és az ehhez fűződő kutatással szolgálja.

Tanszékek:
Anyanyelvi és Művészeti Nevelési Tanszék
Információs és Kommunikációs Tanszék


< Vissza